Öppettider:   Mån - Fre 09:00 -18:00   |   Lör 10:00 -17:00   |   Sön Stängt

Välkommen till

Delice Food Scandinavia

Vi produceras olika typer av snacks, nötter & torkad frukt. Att rosta en nöt till fulländning eller göra en blandning med perfekt balans mellan sälta och sötma är ett hantverk som kräver stor kunskap och rätt typ av utrustning.

100 % klimatkompenserat

På Delice Food Scandinavia arbetar vi aktivt med att minska vår miljöpåverkan och sänka våra klimatutsläpp. Vi har jobbat med energieffektivisering i flera år och har t.ex. idag 100 % förnybar energi i våra egna produktionsenheter och kontor. Vi tar ansvar för hela kedjan av våra produkter. Sedan 2020 klimatkompenserar vi därför dessutom för de klimatutsläpp vi ännu inte kommer åt – hela vägen från odling till butik. 100 % klimatkompenserat helt enkelt.

Klimatkompensation innebär att en viss mängd klimatutsläpp, mätt i ton koldioxidekvivalenter (CO2e), som man inte lyckats reducera internt, klimatkompenseras genom åtgärder utanför den egna verksamheten.

Vi på Delice Food Scandinavia har valt att klimatkompensera genom trädplantering och genom att bevara skog. Det har vi gjort eftersom det anses vara en av de mest effektiva metoder som finns för klimatkompensation, både genom att det reducerar utsläppen och tar upp koldioxid ur atmosfären. När träd växer binds kol som tas från atmosfärens koldioxid genom fotosyntesen.

GOD KVALITET BÖRJAR MED DE BÄSTA MÖJLIGA RÅMATERIALEN.
DET ÄR VAD ÄR DEN LITNA SKILLNAN.